?> น้ำหนักโดยประมาณของตู้ RACK แต่ละรุ่น บทความตู้ RACK

blog

น้ำหนักโดยประมาณของตู้ RACK แต่ละรุ่น

Posted by on
Image 1


ตู้แร็ค ขนาด 15 u จะมีน้ำหนักประมาณ 70 กิโลกรัม


.