?> ส่งสินค้า ตู้ rack ภายในกี่วัน บทความตู้ RACK

blog

ส่งสินค้า ตู้ rack ภายในกี่วัน

Posted by on
Image 1article32.jpg

ส่งสินค้า ตู้ rack ภายในกี่วัน


โดยปกติถ้ามีสินค้าใน stock หลังลูกค้าแจ้งการชำระเงิน ทางเราสามารถส่งสินค้าได้ ภายใน 1-2 วัน (ในกทม) และส่งที่ขนส่ง สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด


ไม่นับรวม เสาร์ อาทิตย์ เพราะบริษัท หยุด เสาร์อาทิตย์


แต่ถ้าเป็นสินค้าทีไม่มีใน stock อาจเป็น rack server ตู้ RACK รุ่นพิเศษ ต้องทำการเช็คเป็นตัวๆไป การรอสินค้า  5- 45 วัน


แล้วแต่ว่ามีการ order อยู่ใน processing แล้วหรือยัง ถ้ามีการสั่งซื้อใน processing แล้วก็จะรอไม่นาน


.