blog

ขนาดของ ตู้ Rack และ 1u ขนาดเท่าไร

Posted by on
Image 1

ขนาดตู้แร็ค จะแบบเป็น สองประเภทใหญ่ๆ

 

1. ตู้แบบติดผนัง หรือที่เราเรียกกันว่า Wall rack 

 

โดยตู้ลักษณนี้จะมีขนาดตั้งแต่ 6u 9u 12u โดยมีความแตกต่างในแต่ละตู้ rack ที่ความลึก 40cm 50cm 60cm

 

จะเป็นตู้ไม่มีล้อ ต้องวางบนชั้น พื้น ที่แขวนผนัง

 

http://www.rackserverthai.com/images/fin6_1.jpg

 

2. ตู้แบบตั้งพื้น Close Rack , Server  Rack 

 

โดยตู้แบบนี้ จะแบ่งหลักๆ ออกไปอีก สองประเภท

 

2.1 ตู้แบบปิดทึบ หรือ Close rack ประตู หน้าและหลังจะไม่มีรูระบายอากาศเลย เหมาะแก่ ห้องทีมีฝุ่่นมากและอยู่ในห้องแอร์ สามารถควบคุมความเย็นได้

และอุปกรณ์ในตู้ไม่มีความร้อนมากเกินไป

 

2.2 ตู้แบบระบายอากาศ server rack หรือ curve rack

จะเป็นตู้ rack ทีมีรูประบายอากาศทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

 

 

 

ประเภทสุดท้ายคือ ตู้แบบ Open Rack ลักษณะไม่ค่อยเป้นตู้เลยไม่รวมในประเภทตู้ 

 

ข้อดีคือ ถูก และระบายความร้อนได้ดีมาก แต่ ไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก ไม่แนะนำให้วาง server ควรวางแค่ กล้องวงจรปิด หรือ DVR NVR ที่บันทึกข้อมูล เท่านั้น switch hub

 

.