blog

ตู้แร็ค close rack จะมีขนาดเริ่มต้นทั้งแต่ 15u-45u

Posted by on
Image 1

ตู้แร็ค close rack จะมีขนาดเริ่มต้นทั้งแต่ 15u-45u

ตู้แร็ค close rack จะมีขนาดเริ่มต้นทั้งแต่ 15u-45u 
แต่ขนาดมาตรฐานคือ 15u 27u 42u ความลึกของตู้จะอยุ่ 60-110 cm นะครับ 

การเลือกตุ้จะขึั้นกับขนาดสินค้าในตู้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 http://www.rackserverthai.com/
.